آهک قلعه گنج

در حال تاسيس کارخانه ي آهک در منطقه قلعه گنج مي باشيم.