اطلاع رساني درخصوص معدن بُر قره گل

اخيراً عده اي سودجو اقدام به انتشار آگهي فروش سنگ بُر (کلمانيت) با درصد Mg بالا و با برند معدن بُر قره گل نموده اند. لذا بدينوسيله اعلام مي دارد معدن بُر اين شرکت بدليل ريزش متوقف و در حال خاکبرداري مي باشد. بديهي است چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام به خريد نمايند، مسئوليت آن متوجه خودشان خواهد بود.

شرکت معدن دماوند(سهامي عام)