شرکت معدني دماوند (سهامي عام) در نظر دارد جهت انجام عمليات استخراج و فروش سنگ تراورتن معدن اژدهاتور واقع در استان زنجان مزايده جذب متقاضي بهره بردار معدني برگزار نمايد .

متقاضيان جهت دريافت اسناد مزايده به آدرس دفتر مرکزي اين شرکت مراجعه نمايند.