معدن پوکه ملک آباد

با سرمايه گذاري صورت گرفته در خصوص خريد و نصب و راه اندازي تاسيسات خط دوم دانه بندي و همچنين بازگشايي سينه کارهاي استخراجي جديد در محدوده معدن و اصلاح هندسي جاده هاي دسترسي و ساخت و بازسازي واحدهاي کارگري و انبار قطعات و تاسيسات کارگاهي در سال 95 که منجر به توليد سه نوع محصول در سبد محصولات واحد مذکور شده است البته بدليل بازگشايي معادن جديد در اطراف معدن پوکه دماوند متاسفانه بخشي از مشتريان بدليل نزديکي معادن جديد به جاده اصلي خريد از معدن پوکه را متوقف کرده اند. لذا موجب کاهش توليد و فروش نسبت به سال 94 شده است. در مجموع در سال 1395 مقدار 164000 مترمکعب انواع پوکه توليد شده است که نسبت به سال 1394 به ميزان 35 درصد کاهش داشته است. اميدواريم با رفع موانع فروش و يا تبديل مواد خام موجود به مصالح فرآوري شده مانند بلوک سبک، ديوارهاي بتني سبک و تخته سيماني بتوانيم ضمن جلوگيري از خام فروش ماده معدني ارزش افزوده اي نيز جهت اين محصول ايجاد نماييم و در اين راستا هم اکنون ضمن شناسايي کارخانه پريفاب و تهيه طرح اوليه پيگير اين مهم مي باشيم.