معدن و کارخانه سُرب دونا

در بخش معدن موفق به برداشت بيش از 200,000 تن باطله و آماده سازي پله هاي معدن روباز قرباني تا افق3350 گرديده که به ميزان 61,000 تن سنگ حاوي سرب تا پايان آبان ماه 1395 استخراج شده و شرايط لازم جهت برداشت بيش از 50,000 تن سنگ سرب طبق طرح بهره برداري در سال آينده مهيا گرديد.

همچنين در جهت تعيين ذخيره جديد معدن و اصلاح پروانه بهره برداري نسبت به پيگيري اخذ مجوز اکتشاف باريت حين استخراج  اقدام شد. جهت انجام امور اکتشاف شامل تهيه نقشه هاي 1/1000 زمين شناسي و تکتونيکي و عمليات اجرايي و تهيه نقشه عياري و زمين شناسي از کليه عمليات اجرائي شامل تونلها، غارها و رخنمون ماده معدني با مقياس 1/250 و... و تهيه گزارش نهايي اکتشاف، قراردادي با شرکت تتيس زمين ساخت منعقد گرديد و تاکنون بيش از 95 درصد در مرحله اول طرح اکتشاف مقدماتي پيشرفت داشته است.

در بخش کارخانه فلوتاسيون پس از اتمام تعميرات دوره اي در تاريخ 95/1/19 نسبت به استارت کارخانه اقدام گرديد(يکماه زودتر از سال گذشته) که با توجه به تامين خوراک کارخانه در حد توان ماشين آلات موجود و با درنظر گرفتن افت عيار سرب بدليل مجاورت با حجم زيادي از باطله در پله هاي روباز ، در نهايت با رشد 146 درصدي نسبت به سال گذشته منجر به توليد 1000 تن کنسانتره سولفور سرب گرديد. همچنين با استفاده از تکنيکهاي بازرگاني متوسط قيمت فروش کنسانتره به ميزان 58 درصد رشد نمود.